MS-9330

DIFER fejlődésvizsgáló rendszer

DIFER Fejlesztő füzetek - Számolás

工作簿


MS-9330 - 第1版, 32页数

作者: Kriston-Bordi Zsuzsanna

课程: NAT 2007

Az elemi számolási készség elsajátítása az óvodás- és kisiskolás-kor egyik legfontosabb feladata. Ez teszi lehetővé az alapműveletek tanulását, a sikeres iskolai matematikatanulást. A Számolás fejlesztőfüzet feladatait úgy állítottuk össze, hogy azok fejlesszék a gyermekek még kialakulatlan számfogalmát, biztosítsák a manipulatív számolás megfelelő alapozását.
Added to your cart.