Történelem általános iskolásoknak

Történelem 5.

Az emberiség története a középkorig

教科书


MS-2655U - 第5版, 2018 - 196页数

作者: Dr. Horváth Andrea, Horváth Levente Attila

Az MS-2655 Történelem 5. c. kötet új kerettanterv szerint átdolgozott változata. A kötet az új kerettanterv korszakbeosztását követi.

  • Egy élményszerűen megfestett életkép vagy egy szemléletes rekonstrukciós rajz gyakran többet mond el, mint egy hosszú szöveg.
  • Az erkölcsi értékek közvetítése - a család szerepe, más népek és etnikumok tisztelete, a hősiesség, a becsület, a békére törekvés - végig hangsúlyt kap a kötetekben.
Added to your cart.