Történelem általános iskolásoknak

Történelem 5.

Az őskor és az ókor története

教科书


MS-2655 - 第8版, 160页数

作者: Dr. Horváth Andrea, Horváth Levente Attila

课程: NAT 2007

  • Egy élményszerűen megfestett életkép vagy egy szemléletes rekonstrukciós rajz gyakran többet mond el, mint egy hosszú szöveg.
  • Az erkölcsi értékek közvetítése - a család szerepe, más népek és etnikumok tisztelete, a hősiesség, a becsület, a békére törekvés - végig hangsúlyt kap a kötetekben.


  • FONTOS!! A kötet új kerettanterv szerinti változata az MS-2655U kiadói kód alatt érhető el.

    Added to your cart.