A Föld, amelyen élünk

A Föld, amelyen élünk 4.

教科书


MS-2130 - 第4版, 116页数

作者: Makádi Mariann, Taraczközi Attila

课程: NAT 2007

A tankönyv nagymértékben támaszkodik a gyerekek spontán és irányított megfigyeléseire, önálló tapasztalatszerzésükre, a természeti és az épített környezetben szerzett élményeikre. Számít a kreatív tanulói és tanári munkára, valamint a taneszközökön kívüli információhordozók használatára. A megtanulandó tankönyvi szöveget érdekes, gyakran szépirodalmi művekből kölcsönzött szemelvények egészítik ki.
Added to your cart.